Prioritering_model_1

Sådan prioriterer du efter det, der er vigtigt i stedet for det, der haster.