For ledere

Formålet med personlig coaching er at give sparring og støtte til dig som leder. Coaching er den travle leders mulighed for ”time out”, hvor der skabes et rum med plads til at reflektere, fokusere og se tingene i et større perspektiv, end dagligdagen normalt giver mulighed for. Det er dig selv, der sætter dagsordenen for coachingsamtalerne; din coach er katalysatoren, der fremmer processen og støtter med en objektiv synsvinkel.

Et coachingforløb tilpasses dit aktuelle behov, men består typisk af en indledende samtale, hvor vi dels ser, om kemien passer, dels aftaler en plan for det videre forløb. Denne samtale varer ca. 11/2 time. Herefter følges op med 1 times samtaler med ca. 14 dages mellemrum. Det typiske coachforløb varer 3 -6 måneder.

Et coachingforløb vil bl.a. kunne give dig:

  • Mindre stress og større arbejdsglæde
  • Værktøjer til konfliktløsning og håndtering af svære samtaler
  • Større gennemslagskraft og mere selvtillid
  • Mere ro og overblik i din travle hverdag
  • Tydelig og skarp fokusering på mål og resultater

Som coach har jeg tavshedspligt, og alle samtaler er fortrolige. Møderne kan foregå hos dig eller hos mig centralt i København. Samtalerne kan også foregå over telefonen, hvis du har ønske om at spare transporttid.

Kontakt os for at høre nærmere.