Kommunikation

Vil I være bedre til at samarbejde?
Vil I undgå at misforstå hinanden?
Har I uudnyttede ressourcer i jeres team?

kontakt os og hør, hvor let og hurtigt I kan skabe store forandringer ved hjælp af  DiSC Profilen.

Hvad er DiSC Profilen?

DiSC er et profilværktøj, der beskriver en persons adfærdstendenser og måde at agere på i forskellige situationer. Vores adfærd ændrer sig, alt efter hvilke sammenhænge vi indgår i, og forskellige træk i vores adfærd vil komme til udtryk i forskellige situationer. DiSC beskriver personens adfærd – ikke dennes faglige kvalifikationer og intelligens.

Formål

DiSC er et værdifuldt dialogredskab, der kan bruges til at se på styrker og udviklingsområder i forhold til konkrete opgaver og udfordringer. Desuden giver DiSC både større selvindsigt og større forståelse for andre, hvilket klart forbedrer samarbejdet og fremmer dialogen.

Opbygning

Personen vælger selv de ord, der bedst eller dårligst beskriver ham/hende. Ved at behandle svarene via en videnskabelig udarbejdet metode får vi indsigt i personens adfærdsmønster. Resultaterne kan anvendes til bedømmelse af egnethed i forhold til forskellige jobkrav, idet de indikerer, hvordan vedkommende reagerer over for omgivelserne i forskellige situationer. De fire typer adfærd, der fokuseres på er:

 • Dominerende adfærd
 • Socialt influerende adfærd
 • Stabiliserende adfærd
 • Competence-søgende adfærd

Resultat

DiSC PersonProfien viser os:

 • Stærke sider
 • Motiverende og demotiverende faktorer
 • Om de stærke sider bliver brugt i den nuværende jobsituation
 • Om personen er inde i en positiv eller negativ udvikling jobmæssigt
 • Hvilke typer stillinger personen er bedst egnet til
 • De største udviklingsmuligheder
 • Hvordan personen fungerer på det sociale plan

Praktisk udførelse

Testen foregår ved en computerskærm og varer 10-15 minutter. Bagefter følger en tilbagemelding fra en af vores konsulenter, der er certificeret i at tilbagemelde resultatet.

Coaching og DiSC

For at skabe effektive resultater og kontinuerlig udvikling anbefaler vi, at DiSC følges op af et coachingforløb på individuel eller teambasis.