Har du mål du gerne vil nå? Enten i arbejdslivet eller privat – så er SMART modellen et godt værktøj, der kan sikre successen.

Et SMART mål kan bruges til både mindre, kortsigtede mål og store eller langsigtede mål. Og du kan bruge den til dine egne mål eller sammen med fx dine kolleger til at sætte fælles mål.

Metoden går ud på at du sikrer, at målet opfylder 5 kriterier:

  1. Målet er specifikt
  2. Det er målbart
  3. Målet er attraktivt
  4. Det er realistisk
  5. Du har sat en tidsfrist.

1. Målet er specifikt
Dit mål skal være beskrevet så præcist som muligt. Når du er specifik omkring, hvad målet er, så betyder det, at du ved, hvad du går efter. Og er I flere om målet, er det endnu vigtigere at være specifikt – så I er enige om hvad I arbejder henimod.

Når man kender sit ønskede resultat, er det også lettere at lave en handlingsplan og beslutte hvad man skal bruge sin tid på (og hvad man ikke skal bruge tid på…)

2. Målet er målbart
At dit mål er målbart betyder, at du kender dine succeskriterier. Hvis dit mål er stort eller vil tage lang tid at nå, så er det vigtigt at sætte nogle mindre delmål. Det vil motivere dig at nå del-resultater og det vil gøre det muligt for dig at måle effekten af din indsats.

3. Målet er attraktivt
Attraktivt skal forstås således, at det skal have værdi at nå målet. Du skal være motiveret og gide at gøre den indsats, der skal til. For at være motiveret kan du fx spørge dig selv: “Hvorfor er det vigtigt at nå dette mål – hvad vil det give mig at nå det”?. Husk at målet skal være attraktivt for alle som er involveret i det.

4. Målet er realistisk
Mål må gerne være udfordrende og grænsebrydende OG mulige at nå under de givne omstændigheder. Det skal være realistisk at nå målet inden for den angivne tidsramme og du skal have de evner og ressourcer, der skal til.

For små mål kan være demotiverende og det samme kan urealistisk høje mål være. Find balancen mellem sund fornuft og det at gøre det umulige muligt.

5. Målet skal være tidsbestemt
Du øger sandsynligheden for at nå i mål, når du sætter dato på. Det gælder både for dit slutmål og eventuelle delmål.

Mål og datoer kan altid ændres og justeres hen ad vejen, så i starten handler det om at have en rettesnor. Desuden fungerer et mål også som en milepæl, hvor man stopper op og vurderer situationen. Hvis målet er nået, er det fint og man kan gå videre. Hvis målet ikke er nået, så må man revurdere det.

PS!

Det er altid en god idé at skrive dit mål ned. Dels bliver målet mere synligt og dels virker nedskrevne mål langt mere forpligtende end ikke-nedskrevne.