Hvad mener kunderne

Et lærende miljø skaber vedvarende forandringer

Projektleder Ingelise Andersen fra forældreorganisationen Skole og Forældre, som gennem et netværk af instruktører bl.a. holder kurser for skolebestyrelser og forældre på landets folkeskoler:

”Der er ingen tvivl om, at det, at Lonnie er coach, har en væsentlig rolle, når hun underviser. I stedet for blot at præsentere viden, så skaber hun et lærende miljø og får deltagerne til at arbejde aktivt med”.

”Det er en vanskelig opgave at undervise vores netværk af instruktører, fordi deltagerne har vidt forskellig baggrund. Lonnie er utrolig dygtig til at tilpasse kurset til deltagernes præmisser, så alle bliver fuldt engagerede og får et stort udbytte. Lonnie er samtidig god til at skabe en tryg gruppe, hvor man kan prøve grænser af og knytter relationer til hinanden.”

 

 

Coachuddannelsen giver både personlig og faglig udvikling

”MindStretchs coachuddannelse har været en spændende udvikling for mig både fagligt og personligt. Jeg har i 25 år arbejdet med rekruttering og karriererådgivning af ledere og specialister og ville gerne have nye værktøjer, og jeg må sige, at jeg virkelig kan bruge uddannelsen i mit daglige arbejde. Lonnie Borgstrøm oplever jeg som en erfaren underviser, der forstår at tilpasse programmet efter os og ikke omvendt. Hun mestrer, at vi deltagere havde forskellig erfaringsmæssig og branchemæssig baggrund. Hun er god til at skabe et fortroligt rum, der giver mulighed for at komme i dybden og bruge sig selv og sine medkursister optimalt, hvilket er vigtigt for en uddannelse som denne.”
Iris Ytting, Ytting Consult A/S 

 … ændringer der holder …

“MindStretch’ Coachuddannelse er nok det kursus, der har givet den største ændring i mit liv og arbejdsliv – og en varig ændring….”
Tine Vigild, kontorchef i Direktoratet for Kriminalforsorgen

… et rationelt værktøj …

“Jeg er blevet meget mere klar på, hvad coaching er, og hvordan det kan bruges. Jeg er mere bevidst om, hvordan jeg udvikler mine medarbejdere efter dette uddannelsesforløb. Coaching er et rationelt værktøj, som bidrager til større målopfyldelse på kortere tid.”
Ulf Hedwall, direktør i Bosch
Rexroth

… også en livsstil …

“MindStretch’ Coachuddannelse har rykket mere grundlæggende ved mine opfattelser, end jeg havde forestillet mig. Coaching er mere end et redskab, det er også en livsstil.

… gennemarbejdet kursusmateriale …

“Jeg har haft stort udbytte af den træning, der fandt sted under uddannelsen. Kursusmaterialet er gennemarbejdet og faktisk noget af det bedste, jeg har set”.
Tove Kristiansen, Chew Tech A/S

… man når op at flyve …

På uddannelsen er der en rigtig god balance mellem øvelser og teori, der gør, at jeg oplever at få noget konkret med mig igennem hele forløbet. God opbygning – først meget konkret og løfter så gradvist til mere overordnede ting – man når op at flyve. ”
Helle P. Afdelingsleder Tårnby Kommune