Et fantastisk og stærkt redskab

Soul Release er en guidet sjælsrejse, hvor du via visualisering bliver løftet op over alle de begrænsninger, barrierer og overbevisninger, der er i de fleste af os. Det eneste du skal gøre er at tage imod, turde give slip på det, du ikke længere har brug for og dermed frigøre ny energi.

Modtag – giv slip – få energi

En Soul Release foregår liggende på en behagelig briks, og som sagt skal du blot ligge og være. Du skal intet sige og der stilles ingen krav til dig. Mit bedste råd er, at du er åben og tillader at lade komme, der kommer. Jeg har kun oplevet, at det har været brugbart og relevant – nogen gange på den korte bane andre gange på lidt længere sigt.