DiSC modellen

Er du gul, grøn, blå eller rød?

 

Hver type sin farve – og foretrukne adfærdsstil.

En DiSC adfærdstest giver dig større selvindsigt og bedre forståelse for dine egne og andres handlemønstre.

Det forebygger konflikter og optimerer samarbejdet.

Få bedre synergi i jeres team og lær dig selv bedre at kende:

Ring til Lonnie Borgstrøm på telefon 26 370 370 og hør hvordan.

 

DiSC modellen beskriver 4 typer, som har hver sine kendetegn:

 

  • D – typen (den grønne). D-typen har det, der kaldes dominerende adfærd.
  • i – typen (den røde). I-typen har en influerende adfærd.
  • S – typen (den blå). Denne type har en stabiliserende adfærd.
  • C – typen (den gule). Har det, man kalder en kompetencesøgende (competence) adfærd.

Den ene adfærdsstil er ikke bedre end den anden – de er blot forskellige.

Fakta om DiSC Person Profilen

DiSC er et profilværktøj, der beskriver en persons adfærdstendenser og måde at agere på i forskellige situationer. DiSC beskriver ikke faglige kvalifikationer eller intelligens.

DiSC er et værdifuldt dialogredskab, der ser på styrker og udviklingområder i forhold til konkrete opgaver og udfordringer. DiSC giver selvindsigt, forståelse for andre og forbedrer samarbejde og kommunikation.

I får 15 års erfaring med i købet

Lonnie Borgstrøm har arbejdet med DiSC profilen siden 2004 og er garant for, at I får et redskab, som I reelt kan bruge til at forbedre samarbejdet internt og eksternt.

I får ingen smarte teorier, der bagefter samler støv på kursushylden – men derimod konkrete værktøjer, der er lette at bruge i jeres hverdag.

Sådan laver du en DiSC Person Profil

DiSC er et såkaldt selvscorende værktøj. Det betyder, at det er dig selv, der vurderer din egen adfærd. Det gør du ved at vælge blandt 24 forskellige udsagn og på den måde nå frem til din foretrukne adfærdsstil. Profilen kan fås både elektronisk og i papirudgave.

Det tager ca. 20 minutter at ‘score’ profilen, og efterfølgende får du en grundig feedback af en certificeret DiSC rådgiver.

DiSC profilen er et fantastisk godt redskab til teamcoaching, men da den også styrker dig personligt, er det også oplagt at få lavet din Person Profil  som led i et individuelt coachingforløb.

 

 

Hvis I er et større team, så kan det ofte svare sig at bestille en workshop eller et kursus, hvor DiSC profilen indgår som et redskab til bedre samarbejde og færre konflikter.

Du er altid velkommen til at ringe til Lonnie på telefon 26 370 370 eller sende en mail, hvis du vil have flere oplysninger.