Niels Brock

Kan coaching rykke de studerende på Niels Brock? Ja!

I 2007-2008 gennemførte Niels Brock et pilotprojekt, der skulle undersøge, om coaching kunne bruges som læringsmetode. MindStretch var ansvarlig for coaching, undervisning og certificeringen af underviserne. Resultaterne er evalueret, og i en rapport fra Niels Brock konkluderes der bl.a., at coachingen har bidraget til en mere fokuseret studieadfærd. Alle coachede elever har udviklet sig positivt karaktermæssigt. De har fået stor tilfredsstillelse ved at nå de opsatte mål, og det har givet dem mod på at arbejde videre mod større og mere attraktive mål. I 2009 certificerede MindStretch endnu et hold undervisere, og i foråret deltog jeg på konferencen Fremtidens Innovative Uddannelsesinstitutioner, hvor jeg sammen med to lærere fortalte, hvordan coaching kan anvendes i undervisnings- og studievejledningssammenhæng.

Rapport om coaching uddannelse for Niels Brocks lærere (PDF)

Kontakt os for at høre nærmere.