I mange job er det vigtigt at kunne kommunikere med gennemslagskraft, tage ordet på et møde eller præsentere et fagligt oplæg. Faktisk vil jeg gå så vidt som til at sige, at hvis du vil have succes med dit job, så må du være i stand til at sige din mening, præsentere dine budskaber og i det hele taget være synlig fx på personalemøder.

Alligevel undlader rigtig mange mennesker at tage ordet og sige noget i en offentlig forsamling (uden for hjemmets fire vægge). De er simpelthen for nervøse, og derfor lader de være hellere end at mærke sommerfuglene baske i maven.

Der er lavet  undersøgelser blandt andet i USA, som viser, at fear of public speaking står øverst på listen over det, folk frygter allermest. Flere er endda mere bange for at tage ordet end for at dø. Tankevækkende ikke?

Desværre er der kun en måde at slippe af med frygten for at tale i en forsamling. Og det er ved simpelthen at gøre det!

Du kan lære at tage ordet

I virkeligheden er det ikke så vanskeligt at tale til et publikum. Det er noget, man forholdsvis let kan lære. De fleste mennesker gør det bare så sjældent, at de ikke får trænet deres færdigheder.

Og fordi de er så nervøse for at tage ordet, så overbeviser sig selv om, at det ikke er noget ”de gider”, så derfor er der ingen grund til at bruge mere krudt på det.

Selvfølgelig behøver vi ikke alle sammen være dygtige til at holde foredrag, oplæg for kunder, sige vores mening på personalemødet og så videre. Det er helt fint at forholde sig tavs – hvis det er et valg, som er taget ud fra at tavshed lige nu er det mest fornuftige.

Men hvis du forholder dig tavs, fordi du er nervøs for at tage ordet, så er det en anden sag – og så bør du gøre dig selv den tjeneste at finde modet frem, springe ud af din komfortzone og begynde at øve dig.

Hop ud i det

Jo mere og jo oftere du tager ordet i forskellige sammenhænge, jo bedre bliver du til det og jo bedre du bliver, jo mere selvtillid får du. Som med så meget andet, så handler det om at komme i gang, øve sig og dermed udvikle talefærdighederne.

Hvis du er nervøs for at tale til 100 mennesker, så start med 50. Eller start med 10 eller 5. Det betyder ikke noget, hvor du starter. Fordi for hver eneste gang du øver dig, vil du blive bedre og når du føler dig tryg ved at tale til 5, så kan du udvide gruppen til 10 og så videre.

Få hjælp til at komme ud over rampen. Ganske få coachingtimer vil gøre en markant forskel i forhold til at lære dig at tage ordet.