Vil du være med til at bekæmpe stress?  Så bliv klædt på med viden og værktøjer

Du ved det sikkert allerede: Stress er et stadig stigende problem i samfundet generelt og i virksomhederne i særdeleshed. Måske har du selv mærket, hvordan det er at være stressramt. Måske har du en ven, kollega eller medarbejder, der er ved at bukke under?

Hvad gør man i den situation? Hvordan ser man stresssymptomerne i så god tid, at man kan sætte ind forebyggende og undgå en sygemelding? Og hvad gør man, hvis ikke I nåede at stoppe op i tide og tage stressen i opløbet?

 

Svaret på alle disse – og mange flere – spørgsmål får du på Stressrådgiver-uddannelsen.

Stresssrådgiver-uddannelsen giver dig en grundig viden, både om den nyeste forskning og om, hvordan du formidler viden om stress til andre. Efter uddannelsen er du i stand til at rådgive kolleger, ledere, medarbejdere og andre i, hvordan man forebygger stress. Du vil kunne bidrage med at implementere en stresspolitik og opbygge et stressberedskab i jeres virksomhed.

Udover en grundig teoretisk rygsæk, får du også praktiske værktøjer og hands-on træning i at gennemføre stressrådgivningssamtaler.

 

Du bliver klædt på til at gøre stressrådgivning til en integreret del af dine kompetencer

Uddannelsen er udviklet til at være erhvervsorienteret. Du bliver uddannet til at bruge stressrådgivning i arbejdsmæssig sammenhæng overfor såvel ledere som medarbejdere. Målgruppen er ledere, HR-konsulenter eller andre, der ønsker at arbejde med stressberedskab.

Uddannelsen er modulopbygget og gennemfører du alle moduler samt de eksamener, der er undervejs, vil du kunne afslutte uddannelsen som certificeret stressrådgiver.

Har du brug for en snak for at få afklaret om stressrådgiver-uddannelsen er noget for dig? Så ring til Lonnie Borgstrøm på 7020 4401.