Har I travlt på den gode måde – eller er I for pressede?

 

Mange mennesker har rigtig svært ved at skelne mellem travlhed og stress. Og det er der ikke noget at sige til. Det kan nemlig være rigtig svært at se forskellen, med mindre man er uddannet til det.

 

Gang i butikken og flow i tingene

Når vi er i arbejdsmæssigt flow, er vi handlingsorienteret, har en naturlig fremdrift og kan tage beslutninger. Vi har travlt, men vi trives med det, og vi har tid til at restituere mellem de travle perioder.

 

Presset og stresset

Mennesker, der gennem længere tid har været presset for meget, kan komme i en kriselignende situation. Det betyder, at hjernen fungerer dårligere end den plejer, og at personen ændrer adfærd. En stressramt har ofte svært ved at tænke rationelt, de mister let overblikket og bliver hæmmet i deres handlinger. De bliver nervøse, måske ligefrem angste, og er flove over, at de ikke kan håndtere situationerne på samme måde som tidligere.

 

Stress ses ikke ved første øjekast

Den øverste ledelse ville have lettere ved at forstå en afdelings problemstillinger, hvis halvdelen af medarbejderne gik rundt med armene i gips. Sådan er det bare ikke med stress. Det kan være svært at få øje på.

 

Det kan nemlig ofte ikke ses udvendigt, hvordan en person har det indeni og de pressede medarbejdere vil i de fleste tilfælde forsøge at skjule deres stress og ’arbejde igennem’ for at nå tingene. Men det har konsekvenser: Flere fejl, lavere produktivitet og ikke mindst store menneskelige omkostninger.

 

Ledere skal opdage stress – og handle på det

Netop fordi stress er så kompleks en størrelse – og har så store økonomiske og menneskelige omkostninger – så er I som virksomhed nødt til at kunne stole på at jeres ledere hver især kan vurdere deres medarbejdere og tage hånd om dem, inden presset bliver for stort.

Men lederne kan ikke gøre det alene. Virksomheden er nødt til at stille håndteringsredskaber til rådighed for lederne og gøre det så nemt og overskueligt som muligt at handle på det de ser i deres team eller afdeling.

 

Sæt det gode arbejdsmiljø på dagsorden og tag hånd om stressen:

1.     Sæt stress på dagsorden – det forsvinder ikke ved at blive ignoreret

2.     Gør stressberedskab til en naturlig del af jeres personalepolitik

3.     Klæd jeres ledere på til at kunne vurdere forskellen mellem stress og travlhed

4.     Hav en klar strategi for hvordan I forebygger og håndterer stress

5.     Sørg for at det bliver kommunikeret tydeligt ud til alle i virksomheden

Vil I have hjælp til en god stresspolitik? Ring til Lonnie Borgstrøm på telefon 7020 4401.