I sidste uge skrev jeg om overspringshandlinger og definerede begrebet som “’en handling man udfører i stedet for at udføre en handling man egentlig burde udføre”.

Så for kunne tale om en overspringshandling forudsætter det, at det er en handling der udføres i stedet for en anden – og vigtigere – handling. Det vil sige at bag overspringshandlingen ligger et – bevidst eller ubevidst – ønske om at udsætte en opgave.

coachuddannelsen har vi et begreb, vi kalder “ål”. Det dækker over en person, som har mange og ofte meget kreative undskyldninger for at udsætte opgaver, der er vigtige for at nå et fastsat mål. En ål er god til at udsætte og gør ofte tingene i sidste øjeblik. Og i takt med at de ægte ål er blevet færre i Øresund ser det ud til at de er blevet flere på de danske arbejdspladser.

For en undersøgelse foretaget sidste år af Søndagsavisen viser at danskerne i gennemsnit bruger mellem 10 og 19 minutter på overspringshandlinger i løbet af dagen. Det svarer til halvanden arbejdsuge om året. Undersøgelsen viser også at nogen steder bruges langt mere tid på overspringshandlinger end gennemsnittet. Faktisk svarede omkring 5% af de adspurgte at de brugte 50-59 minutter om dagen på overspringshandlinger. Det svarer til knap 5 uger!

Der er altså rigtig meget at vinde ved at kigge på, hvordan vi kan bruge mindre tid på overspringshandlinger og mere tid på de ting som fører til at vi får løst den der elefant opgave. Eller som vi siger på coachuddannelsen: ”Stopper med at åle os udenom”!