shutterstock_233665501MUS sæsonen er gået ind… er du klar?

Rigtig mange medarbejdere er indkaldt til MUS samtaler i denne tid og mange er enten nervøse for samtalen eller af den opfattelse, at det bare er noget som skal overstås i en fart.

Men sådan behøver det ikke være.

Tænk hellere på MUS samtalen som en mulighed for at tale med din leder i fred og ro om din faglige og personlige udvikling.

Hvad vil du have ud af MUS samtalen?

De fleste virksomheder har sat MUS samtalerne i system og har et eller flere skemaer, som du skal udfylde på forhånd, men derudover foreslår jeg, at du også planlægger og forbereder samtalen ud fra hvad du vil have ud af den. Benyt muligheden for at give udtryk for dine synspunkter og for at få indflydelse på dit job og dine opgaver. Brug samtalen til en god snak og til både feedback fra og give feedback til din leder.

Afsæt tid til forberedelse – det er en vigtig samtale

Sæt tid af til at forberede dig og stil gerne dig selv nedenstående spørgsmål for at blive klar på, hvad du kan og vil med dit job:

Hvordan er det seneste år gået?

  • Hvilke mål har jeg nået siden sidste samtale?
  • Hvilke kompetencer har jeg udviklet? Faglige og personlige?
  • Hvor har jeg især gjort en indsats, en forskel, skabt resultater?
  • Er der resultater, jeg ikke har nået? Hvad er årsagen?

Vær stolt over det, du har opnået, og lad være med at undervurdere dig selv. Vær ærlig omkring de mål, du eventuelt ikke har nået, men lad være med at undskylde og bortforklare. Brug hellere tiden på at tale med din leder om hvad der er årsagen til de manglende resultater. Måske har du manglet tid, ressourcer eller måske er der undervejs blevet prioriteret anderledes end aftalt. Tal om hvilke erfaringer I sammen kan drage af de ting, du ikke har nået og hvordan disse erfaringer kan bruges konstruktivt i det kommende år.

Hvilke mål og forventninger har du til det kommende år?

En stor del af MUS samtalen bør også handle om hvordan det kommende år skal se ud for at bringe din karriere i den ønskede retning. Så her kan du spørge dig selv:

  • Hvilke mål har jeg for min faglige og personlige udvikling?
  • Hvilke resultater vil jeg gerne skabe det næste år?
  • Hvad skal der til for at det er realistisk at nå disse mål?
  • Hvad har jeg brug for fra min leder for at nå dertil?