I går skrev jeg lidt om det, der for mig er første fase når det handler om at nå sine mål: Refleksionsfasen. Det er her hvor jeg tillader mig at drømme og tænke “hvad ville jeg gøre hvis alt var muligt”.

Den næste næste fase er at sætte sig konkrete og målbare mål og her er den gode gamle SMART model altid anvendelig. Den kan bruges både til mindre, kortsigtede mål og store eller langsigtede mål.  SMART betyder at dit mål skal være:

S pecifikt – beskriv så præcist som muligt hvad dit mål er.

M ålbart – opstil succeskriterier der viser dig at du er kommet i mål.

A ttraktivt – find ud af hvorfor det er vigtigt for dig at nå dette mål. Hvad er din motivation?

R ealistisk – kig på hvilke ressourcer der skal til. Har du dem? Er der noget du skal have hjælp til?

T idsfastsat – beslut dig for en dato hvor du er i mål.

Og husk: Den tredje fase er at GØRE det du har sat dig for. Hvis du hører til dem der er gode til overspringhandlinger, kan du måske finde inspiration i mine tidligere blog indlæg om overspringshandlinger.

Hvis du vil vide mere om hvordan du kan nå dine mål, så er du meget velkommen til at kontakte mig.