De fleste af os oplever sikkert situationer, hvor vi udskyder en opgave eller udsætter  handlinger, der er vigtige for at nå et bestemt mål eller ønsket resultat. Årsagerne kan være mange: Opgaven er svær, føles kedelig eller det kan være vi føler os usikre på hvordan den skal gribes an.

I stedet for at gå i gang, foretager vi os andre ting, så vi måske kan dulme en dårlig samvittighed ved at fortælle os selv at vi har haft for travlt. Sagt med andre ord: Vi laver overspringshandlinger.

En overspringshandling kan defineres som “’en handling man udfører, i stedet for at udføre en handling man egentlig burde udføre”.

Hvis man skæver til dyrenes verden, så betyder overspringshandling: “En tilsyneladende irrelevant handling, som et dyr foretager, når dets instinkter  giver det selvmodsigende beskeder, så flere uforenelige adfærdselementer  stimuleres samtidig”. (Kilde: Wikipedia).

Fx kan et dyr i kamp pludselig begynde at pudse sin pels, tørre næbbet af mod en gren eller udvise anden irrelevant adfærd som følge at en ”indre konflikt” mellem et ønske om både aggression og flugt.

I dyrenes verden, hvor det gælder om at overleve, er overspringshandlingen kortvarig fordi den ydre verden stiller krav. I eksemplet vil modstanderen udnytte chancen og enten stikke af eller fortsætte kampen.

Måske er det ikke så tosset at skæve til dyrene. For er det også det, der sker med os mennesker? Nogen gange bliver vi og kæmper med opgaven til den er færdig, andre gange forsøger vi at flygte fra den, fx ved at lave overspringshandlinger.

Gider du ikke springe over længere? Så læs her hvordan du kan komme uden om – at springe over.