Ovenstående spørgsmål har optaget mig en del den senere tid. Dels fordi jeg i min omgangskreds ofte hører ”chefen har sendt mig på kursus” og dels fordi jeg aktuelt coacher 17 ledere, som er ”blevet sendt på diplomlederuddannelse”.

Og ja – jeg mener, at det er meget vigtigt at videreuddanne sig, såvel fagligt som personligt. Relevante kurser, der giver ny viden og andre måder at anskue tingene på, kan kun være en fordel for både arbejdsgiver og medarbejder. Dygtige medarbejdere er et væsentligt konkurrenceparameter både her i landet og globalt, så set fra virksomhedens side giver det absolut mening at ”sende medarbejderen på kursus”. Men også for den enkelte er det et konkurrenceparameter. Videreuddannelse sikrer os, at vi vedbliver at være attraktive på arbejdsmarkedet.
MEN – og det er et stort men: Der skal være et formål med kurset og det formål skal være synligt for både virksomheden og for den medarbejder der ”skal sendes af sted”.

Hvilke overvejelser bør du gøre dig som chef, før du sender din medarbejder på kursus?

  1. Sørg for at tydeliggøre formålet med kurset eller uddannelsen
  2. Afklar dine og medarbejderens forventninger til udbytte og indsats
  3. Overvej hvordan der kan støttes op omkring indlæringen, især hvis det er en lang uddannelse
  4. Sørg for at det giver mening for den enkelte, fx ved at sikre at den nye viden reelt bliver implementeret i hverdagen når kurset er slut

 

 

Og det fører mig tilbage til de 17 ledere som jeg coacher. Her har coaching gjort en reel forskel i afklaringsfasen og gør det ikke mindst i øjeblikket i selve indlæringsfasen. For det er ikke altid helt uproblematisk at være på en krævende uddannelse og slet ikke hvis det er længe siden man sidst har siddet på skolebænken.